A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Felhívás a Magyar Művek Szemléjére
2009. május 04.
Amatõr társulatok jelentkezését várja a Magyar Színjátékos Szövetség a 2009. június. 6-7-én Budapesten megszervezésre kerülõ, sorrendben hetedik Magyar Mûvek Szemléjére. Az Uray György emlékének szentelt rendezvény célja: ösztönözni a játszókat, hogy a külföldi szerzõk mellett tûzzék mûsorra magyar írók mûveit, és felmérni, milyen mértékben van jelen a magyar – fõként a kortárs – drámairodalom az öntevékeny színjátszásban.
A Szemlén részt vehet határokon belülrõl és túlról bármely felnõtt- vagy diákszínjátszó, öntevékeny (alkalmi vagy állandó) együttes olyan prózai, verses vagy mozgásra épülõ elõadása, amely magyar szerzõ mûve, vagy annak feldolgozása alapján készült (magyar mûnek tekinthetõ az együttes valamely tagja, rendezõje által írott vagy összeállított szövegkönyv is). Mûfaji és játékidõbeli megkötés nincs.
A Magyar Mûvek Szemléje egyben a Magyar Szín-Játékos Szövetség minõsítõ fesztiválja, amelyen (a rendelkezésre álló mûsoridõtõl függõen) versenyen kívül szívesen látnak olyan, nem magyar szerzõk mûveibõl készült elõadásokat is, amelyek valamilyen okból nem vettek részt az év folyamán más magyarországi színjátszó fesztiválon.
A jelentkezési lap bõvebb információkkal együtt megtalálható a Magyar Színjátékos Szövetség honlapján.