A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Nyilvános pályázat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatói tisztségének betöltésére
2019. október 11., 09:29
 A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet alapításáról szóló határozat 12. szakaszának 1. bekezdésének 8. pontja ( Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2008. 7. sz.) és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2011. március 23-án meghozott alapszabálya 21. szakaszának 3. bekezdése és 28. szakaszának 1. bekezdésének 10. pontja alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottsága 2019. október 2-án megtartott negyedik ülésén nyilvános pályázatot hirdet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatói tisztségének betöltésére
Nyilvános pályázat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatói tisztségének betöltésére  A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójának kinevezése nyilvános pályázat útján történik.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatói tisztségére kinevezendő személynek a törvény által előírt általános feltételek mellett a következő külön feltételeket is teljesítenie kell:
  1. egyetemi végzettség társadalomtudományok terén, legalább 240 ESPB pont terjedelmű alapstúdiummal, illetve speciális szakmai stúdium a felsőoktatásra vonatkozó előírás szerint, amely 2005. szeptember 10. óta van érvényben; legalább négy évig tartó alapstúdium a felsőoktatásra vonatkozó előírás szerint, amely 2005. szeptember 10-ig volt érvényben,
  2. legkevesebb öt évet töltött művelődési és művészeti munkakörben,
  3. magas szintű magyar nyelvtudással rendelkezik,
  4. büntetőeljárást nem indítottak ellene olyan cselekményért, amely az igazgatói tisztségre méltatlanná tenné, illetve ilyen cselekményért jogerős bírósági ítélettel nem ítélték el.

A pályázó a benyújtott pályázatához köteles mellékelni a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkájával és fejlesztésével kapcsolatos programjavaslatát.

A pályázónak a jelentkezéshez mellékelnie kell:
‒ a végzettségét igazoló oklevél hitelesített fénymásolatát,
‒ munkatapasztalat igazolását (munkáltató igazolását, amellyel bizonyítható a szakmai tapasztalat és/vagy a munkakönyvének hitelesített fénymásolatát),
‒ szakmai önéletrajzát,
‒ a magyar nyelv magas szintű ismeretét bizonyító okmányt, azaz a magyar nyelvű középiskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített fénymásolatát,
‒ igazolást arról, hogy nem folyik ellene büntetőeljárás, továbbá, hogy jogerős bírósági ítélettel nem ítélték el
‒ szerb állampolgárságról szóló bizonylatát,
‒ születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját az Igazgatóbizottság javaslata és a Magyar Nemzeti Tanács előzetes beleegyezése alapján a Vajdaság AT Kormánya nevezi ki négyéves időszakra.

A pályázat a Magyar Szó napilapban a Danas napilapban, valamint a Nemzeti Munkaközvetítő Intézet honlapján történt utolsó közzétételtől számított 15 napig érvényes.

A pályázatra való jelentkezést a szükséges mellékletekkel együtt a megadott határidőn belül a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságának címére kell eljuttatni, azaz a 24400 Zenta, Posta utca 18. alatti postacímre „Igazgatói pályázat” megjelöléssel.

A hiányos és késve érkező pályázati dokumentumok nem kerülnek elbírálásra.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Igazgatóbizottság elnöke

Mellékletek: