A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XXXV. Durindó és XLVIII. Gyöngyösbokréta

A XXXV. Durindó és a XLVIII. Gyöngyösbokréta szervezési szabályzata


A Durindó és a Gyöngyösbokréta Fesztivál Működési és ügyrendi szabályzatának 6. szakasza alapján a Durindó és a Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa 2011. február 2-án megtartott ülésén meghozta
 
A XXXV. Durindó és a XLVIII. Gyöngyösbokréta szervezési szabályzatát
 
1. szakasz
A XXXV. Durindó és a XLVIII. Gyöngyösbokréta (a továbbiakban: Fesztivál) a vajdasági magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléje.

Az idei Fesztivál Liszt Ferenc születésének 200. és a szatmári béke 300. évfordulója jegyében zajlik.
 
2. szakasz
A Fesztiválra mindkét kategóriában olyan szólisták és együttesek benevezését várjuk, akik, illetve amelyek magyar népzenei, illetve néptánc műsorukat legkésőbb április 30-ig nyilvánosan bemutatják.
 
3. szakasz
A Fesztivál műsora két részből áll: a népzenei együttesek és szólisták a Durindón, a néptáncegyüttesek és a szólótáncosok pedig a Gyöngyösbokrétán mutatják be műsorukat.

A Durindó június 3-án és 4-én, a Gyöngyösbokréta pedig június 5-én kerül megrendezésre Csonoplyán.
 
4. szakasz
A Fesztivál nem verseny jellegű.

A Fesztivál művészeti bizottsága minden résztvevő teljesítményéről szóbeli értékelést ad a Fesztivál napján, valamint később írásban összegező szakmai értékelést készít.
 
5. szakasz
A szervezőbizottság március 1-jéig minden vajdasági település magyar művelődési szervezetének eljuttatja a Fesztivál szervezési szabályzatát és a jelentkezési lapokat, amelyek a Vajdasági magyar Művelődési Intézet honlapjáról is letölthetők (www.vmmi.org).

A benevezés határideje 2011. március 31.
 
6. szakasz
A Durindó műsorában népzenei együttesek és szólisták lépnek fel. A szólisták műsorideje nem haladhatja meg a 3, az együtteseké pedig a 7 percet. Ha valamelyik egyesület 2 műsorszámnál többet jelent be, a rendelkezésére álló műsoridő összesen 14 perc lehet.
 
7. szakasz
A Gyöngyösbokréta műsorában a néptáncegyüttesek és szólisták mellett népszokásokat előadó csoportok is szerepelhetnek.

A táncegyüttesek műsorideje 7, a szólistáké 5, a népszokásokat bemutató csoportoké 10 perc.
 
8. szakasz
A Fesztivál szereplői emléklapot és ajándékot, a fellépők egyesületei pedig emléktárgyat kapnak.
 
9. szakasz
A Fesztivál résztvevőinek számát a Fesztiváltanács, a fellépések sorrendjét a műsorbizottság, a kísérő rendezvények programját a szervezőbizottság javaslatára a Fesztiváltanács hozza meg. A szervezőbizottság javaslatára mind a Durindóra, mind a Gyöngyösbokrétára vendégegyütteseket is meghívhat a Fesztiváltanács.
 
10. szakasz
A Fesztiválon általános iskolás korosztályú együttesek és szólisták nem vehetnek részt.
 
11. szakasz
Mindazok a kérdések, amelyekről ez a szabályzat nem rendelkezik, a Fesztiváltanács hatáskörébe tartoznak.
 
Dr. Szöllősy Vágó László, a Fesztiváltanács elnöke s.k.