A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XIX. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny

Felhívás a XIX. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre


Kálmány Lajos, vidékünk első néprajzkutatója, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója tiszteletére és a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” program jegyében a Zentai Önkormányzat és a Zentai Városi Könyvtár tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt, amelynek elődöntőit április végéig hat körzetben: a Bánságban (Nagykikinda és Torontálvásárhely), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), Közép-Bácskában (Bácsfeketehegy vagy Temerin), Észak-Bácskában (Szabadka vagy Hajdújárás ) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét pedig 2013. május 25-én délelőtt 10 órai kezdettel a Zentai Városi Könyvtárban szervezi meg. A jelentkezők korhatár nélkül a következő három kategóriában versenyezhetnek:
  1. Előadóművészi kategória: egy népmese előadása. A versenyszám műsorideje legfeljebb 5 perc lehet. Korcsoportok:
a) óvodás korosztály,
b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások),
c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok),
d) 15–18 éves korosztály (középiskolások),
e) a felnőttek korosztálya.
  1. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: legalább két, napjainkban hallott legendamese
a) vagy hangszalagra való rögzítése és lejegyzése,
b) vagy versenyen való elmondása.

Ebben a kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.

Röviden a legendamesékről: Az apokrif evangéliumokból és legendahagyományból eredeztetett legendamesék (AaTh 750–849) olyan szentekről (általában „Krisztus urunkról” és Szent Péterről) szóló történetek, amelyeket az egyház – a szentek legendáival ellentétben – hivatalosan nem fogadott el, nem kanonizált. Ezekben Krisztus, Szent Péter, Szent Mihály, angyalok, ördögök és földi emberek szerepelnek. Többségük tréfás mese, amelyben a humor Szent Péter cselekedeteiből: indulataiból, botlásaiból, megérdemelt bűnhődéséből adódik, de vannak köztük komolyabb hangvételű történetek is, valamint egyes dolgok eredetét elmesélő, az eredetmagyarázó mondákkal azonosítható szövegek is (például hogyan keletkezett a gomba, a fában a görcs stb.). Hazai legendameséink egy részében a tündérmesei hagyományok ötvöződtek a keresztény hagyományokkal.
 
  1. Képzőművészeti kategória: Az idén elhunyt Czérna Miklós (1919. Adorján – 2013. Oromhegyes) neves mesemondónknak, a népművészet mesterének emlékére a Szent Péter és a lópatkó (cseresznye) és/vagy a Krisztus a fösvény asszonyt teknősbékává változtatja című mesék illusztrálhatók bármely képzőművészeti technika alkalmazásával. Az ajánlott mesék forrása:
Szent Péter és a lópatkó (cseresznye)

1. Szent Péter és a dratma (Cérna Miklós meséje, Oromhegyes). In Dala Sára: Cérna Miklós történetei. Mesék, mondák, anekdoták Oromhegyesről. Budapest, 2006, Hagyományok Háza.

2. A rest többet fárad I. (Szabó Etel meséje, Szaján). In Beszédes Valéria: Jávorfácska. Fél-száz szajáni népmese. Szabadka, 1978, Életjel, /Életjel Könyvek, 15./, 49–50.

3. Szent Péter meg a tíz szem cseresznye (Banka János meséje, Csóka). In Burány Béla: Mé’ piros a gólya csőre? Erotikus és obszcén magyar népmesék a Délvidékről. Budapest, 2007, Timp, 65–66.

Krisztus a fösvény asszonyt teknősbékává változtatja

1. Mibül lött a teknyös béka? [Hódegyháza (Jazovo)]. Kálmány Lajos: Szeged népe. Temesköz népköltése. II. Arad, 1882, Réthy Lipót és fia,142.

2. A teknősbéka keletkezése (Barát Erzsébet meséje, Ludas). Raffai Judit: A Rézmonyos. Ludasi népmesék. Palics–Ludas, Szabadka, 2000, 101–109.

A mesék letölthetők a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapjáról is:

http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=rendezveny&id=8338

A verseny tehát két részből: körzeti elődöntőkből és döntőből áll. Az előadóművészi kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint egy népmesét. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott legendamesét: a) vagy hangszalagon rögzítve és lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével elküldik a lenti címre, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen, b) vagy előadják gyűjtésüket a versenyen.

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, 24400 Senta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás a 024/ 811-266-os telefonszámon kapható. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:

 
1. a versenyző teljes nevét,
2. születési évét és korcsoportját,
3. levélcímét és telefonszámát,
4. a versenykategóriát,
5. az elmondásra kerülő népmesék címét és
6. a felkészítő személy nevét.

A képzőművészeti pályázatra érkező munkákkal együtt ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát és felkészítőjének nevét is mellékelni.
 
Jelentkezési határidő: 2013. április 23.