A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
Javna nabavka male vrednosti – priprema za štampu i štampanje dve knjige na mađarskom jeziku – po partijama
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
Javna nabavka male vrednosti – priprema za štampu i štampanje knjiga
04_poziv_zakvm_2_2014.pdf   (450 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
Javna nabavka male vrednosti – priprema za štampu i štampanje knjige
04_poziv_zakvm_1_2014.pdf   (450 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
Javna nabavka male vrednosti – priprema za štampu i štampanje knjige 3/2014
04_poziv_zakvm_3_2014.pdf   (450 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
JNMV 1/2017 – Könyvnyomtatás/Štampanje knjige
04_poziv_zakvm_1_2017.pdf   (372 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
JNMV 1/2018 – Könyvnyomtatás/Štampanje knjige
04_poziv_jnvm_1_2018.pdf   (394 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
JNMV 1/2019 – Könyvnyomtatás/Štampanje knjige
03_konkursna_dokumentacija.pdf   (575 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
JNMV 1/2020 – Nabavka dobara – Specijalna oprema za skenirnje plakata i karata A0 formata
04_poziv_zakvm_1_2020.pdf   (369 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
JNMV 2/2016 Könyvnyomtatás/Štampanje knjige
04_poziv_zakvm_2_2016_pdf.pdf   (232 kB)   FileType
[Javna nabavka - Közbeszerzés]
JNMV 2/2016 Könyvnyomtatás/Štampanje knjige
«123»