Péntek, 2024.07.12.
VMMI

A könyvtárról

Az Intézet könyvtára az intézmény küldetésével összhangban teljességre törekvően gyűjti a vajdasági magyar közösséghez kötődő könyveket, folyóiratokat és egyéb dokumentumokat. Gyűjteményében megtalálhatóak a vajdasági magyar szerzők művei, akár Vajdaság területén, akár más országban, akár eredeti nyelven, akár fordításban jelentek meg. Gyűjti a szépirodalmat és a szakirodalmat, ez utóbbin belül főleg a társadalom- és bölcsészettudományi művekből van jelentős gyűjteménye (történelem, honismeret, néprajz, szociológia, művészettörténet, irodalomtudomány). Az Intézet kiterjedt Kárpát-medencei kapcsolataiból kifolyólag más határon túli magyar közösségek dokumentumtermése is szép számmal szerepel az állományban. Folyóirat-gyűjteménye 230 címet tartalmaz, amelyek között megtalálhatóak a legfontosabb vajdasági magyar sajtótermékek, valamint a szakfolyóiratok, települési hírlapok és még sok ritkaság – töredékes, vagy csak néhány számot megélt kisperiodikák is.

Az Intézet fennállása óta több jeles vajdasági alkotó hagyatékával gyarapodott a könyvtár, így Deák Ferenc drámaíró, Dévavári Zoltán író, szerkesztő, Kovács Endre néprajzkutató, Bodor Anikó népzenekutató hagyatékával, továbbá Gerold László színikritikus, irodalomtörténész több mint 4000 kötetes gyűjteményével. Érdemes még megemlíteni két jelentősebb gyűjteményt, melyeket Szeli István irodalomtörténész és Jung Károly folklórkutató adományozott Intézetünk könyvtárának. A gyűjtemény az Intézet székhelyén, valamint egy külső raktárban van elhelyezve.
A teljes állomány megközelítőleg 15 000 kötetet ölel fel, melynek katalogizálása folyamatosan halad.
A könyvtár az Intézetben létrehozott dokumentációs központ részeként igyekszik teret nyújtani a tudományos és egyéb kutatómunka számára.
A könyvtárhelyiség különleges kialakítású, faboltozatos kupolája alatt valóban lehetőség nyílik az elmélyült munkára.

A könyvtár az Intézet székhelyén (Posta utca 18.) minden hétköznap 8.00 és 15.00 óra között várja az olvasókat, kutatókat, diákokat, szakdolgozókat.
A könyvtárba beiratkozhat minden 15 éven felüli személy.
A gyűjtemény helyben használható. A könyvtári dokumentumokról fénymásolat és digitális másolat kérhető.
A könyvtár szolgáltatásai ingyenesek, beleértve a fénymásolatok és digitális másolatok készítését.

Kapocs könyvtári csoport

A Kapocs Könyvtári Csoport 1999-ben tíz vajdasági magyar érdekeltségű, közművelődési szerepet betöltő könyvtár társulásával jött létre. A könyvtári csoport azt a feladatot vállalta fel, hogy ellássa a térségünkben működő magyar könyvtárak együttműködésének szervezését, hogy gondoskodjék a helyi könyvtárügyet építő szolgáltatások és képzések megszervezéséről, illetve egyéb könyvtári és közművelődési szolgáltatásról. A csoport céljai közé tartozik továbbá a délvidéki magyarság anyanyelvű információellátásának segítése és a közművelődési könyvtárak fejlesztése, a délvidéki magyar kultúra továbbfejlesztése, de különösen az olvasáskultúra fellendítése, a magyar nyelvű könyv hatékonyabb beszerzése és terjesztése, a magyar identitástudat ápolása, a világ kultúrájának és az egyetemes magyar kultúrának a rendszerébe való szerves bekapcsolódás, valamint magyar közösségünk kulturális örökségének a megőrzése felé.

A Kapocs Könyvtári Csoport nemformális csoportosulásként működik, tevékenységének koordinálását a Thurzó Lajos Közművelődési Központ után 2005 óta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet végzi.

Koordinátorok:

Resócki Vázsonyi Csilla

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

csilla@vmmi.org

Baráth Hajnal Anna

Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ

hajnal.anna84@gmail.com