A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Domus intézményi konferencia- és kiadványtámogatási pályázat 2017
Határidő: 2017. március 01.
Elnyerhető összeg: 100.000 – 600.000 Ft
Magyar Tudományos Akadémia
1. A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) hagyományosan támogatja a környező országokbeli magyar tudományos műhelyeket, kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

Domus intézményi konferencia- és kiadványtámogatási pályázat 2017 2. A támogató megnevezése
Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot hirdet a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2016. évi támogatására. A magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatásokat végző tudományos szervezetek pályázati formában juthatnak támogatáshoz.
Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A támogatás meghívásos pályázat útján nyerhető el. Pályázat benyújtására az Akadémia honlapjának http://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/karpat-medencei-magyar-tudomanyos-muhelyek-105581 oldalán felsorolt Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek jogosultak.

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege
A pályázat forrása: az Akadémia 2017. évi költségvetésében rendelkezésre álló Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2017. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint.

5. A pályázaton elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa
Megpályázható támogatás: szervezetenként 100 000 forinttól 600 000 forintig terjedő összeg.

6. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
A támogatási időszakban keletkezett személyi és dologi jellegű kiadások, eszközbeszerzés, konferenciaszervezés, könyvkiadás és egyéb, a pályázatban feltüntetett, a Kuratórium által jóváhagyott tevékenységek költségei.

7. Támogatási intenzitás: 100%

8. A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység határozott időtartamra szól, amely a támogatás odaítélésének napjával kezdődő, a 2017. december 31-ig tartó időszak.


A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben a Határon Túli Magyarok Titkársága ad felvilágosítást a domus@titkarsag.mta.hu e-mail címen és a +36 1 4116196-os telefonszámon.