A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XXXIV. Durindó és XLVII. Gyöngyösbokréta

A XXXIV. Durindó és a XLVII. Gyöngyösbokréta szervezési szabályzata


A Durindó és a Gyöngyösbokréta Fesztivál Működési és ügyrendi szabályzatának 6. szakasza alapján a Durindó és a Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa 2010. február 16-án megtartott ülésén meghozta
 
A XXXIV. Durindó és a XLVII. Gyöngyösbokréta
szervezési szabályzatát
 
1. szakasz
A XXXIV. Durindó és a XLVII. Gyöngyösbokréta Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) a vajdasági magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléje.

Az idei Fesztivál Erkel Ferenc születése 200. és Széchenyi István halála 150., valamint a péterrévei Tisza néptáncegyüttes fennállása 30. évfordulójának a jegyében zajlik.
 
2. szakasz
A Fesztiválra mindkét kategóriában olyan szólisták és együttesek benevezését várjuk, akik, illetve amelyek fesztiváli műsorukat legkésőbb április 30-áig a nyilvánosság előtt bemutatják.
 
3. szakasz
A Fesztivál műsora két részből áll: a népzenei együttesek és szólisták a Durindón, a néptáncegyüttesek és a szólótáncosok pedig a Gyöngyösbokrétán mutatják be műsorukat.

A Durindó június 4-én és 5-én, a Gyöngyösbokréta pedig június 6-án kerül megrendezésre Péterrévén.

4. szakasz
A Fesztivál nem versenyjellegű. A Fesztivál művészeti bizottsága minden résztvevő teljesítményéről szóbeli értékelést ad a Fesztivál napján, valamint később írásban összegező szakmai értékelést készít.
 
5. szakasz
A szervezőbizottság március 1-jéig minden vajdasági település magyar művelődési szervezetének és egyesületének eljuttatja a Fesztivál szervezési szabályzatát és a jelentkezési lapokat, amelyek a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapjáról is letölthetők (www.vmmi.org).

A benevezés határideje 2010. március 31.
 
6. szakasz
A Durindó műsorában népzenei együttesek és szólisták lépnek fel. A szólisták műsorideje nem haladhatja meg a 3, az együtteseké pedig a 7 percet. Ha valamelyik egyesület 2 műsorszámnál többet jelent be, a rendelkezésére álló műsoridő összesen 12 perc lehet.

7. szakasz
A Gyöngyösbokréta műsorában a néptáncegyüttesek és szólisták mellett népszokásokat előadó csoportok is szerepelhetnek.
A táncegyüttesek műsorideje 7, a szólistáké 5, a népszokásokat bemutató csoportoké 10 perc.

8. szakasz
A Fesztivál szereplői emléklapot és ajándékot, a fellépők egyesületei pedig emléktárgyat kapnak.
 
9. szakasz
A Fesztivál résztvevőinek számát a Fesztiváltanács, a fellépések sorrendjét a műsorbizottság, a kísérő rendezvények programját a szervezőbizottság javaslatára a Fesztiváltanács hozza meg. A szervezőbizottság javaslatára mind a Durindóra, mind a Gyöngyösbokrétára vendégegyütteseket is meghívhat a Fesztiváltanács.
 
10. szakasz
A Fesztiválon általános iskolás korosztályú együttesek és szólisták nem vehetnek részt.
 
11. szakasz
Mindazok a kérdések, amelyekről ez a szabályzat nem rendelkezik, a Fesztiváltanács hatáskörébe tartoznak.
 
Dr. Szöllősy Vágó László, a Fesztiváltanács elnöke s. k.