A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felhívása a magyar szellemi kulturális örökség megőrzésére
2009. május 28.
Az alábbiakban a megjelent felhívást közöljük.
Napjainkban minden közösség szembesül azzal a kérdéssel, hogyan õrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát. E „felgyülemlett” múlt az önbecsülés és mások megbecsülésének alapja.
A kulturális örökség megõrzésének szándéka az utóbbi évtizedekben mind több területre terjedt ki, az örökség fogalma árnyaltabbá vált, az állami - közösségi feladatvállalás erõsödött. A kulturális örökség különbözõ fajtái (épített környezet, mûvészeti alkotások, történeti mûtárgyak, régészeti leletek stb.) mellett immár az úgynevezett szellemi kulturális örökség is nemzetközi figyelemre számíthat. Megõrzése megkerülhetetlen és halaszthatatlan feladat, hiszen hatványozottan ki van téve az eltûnés veszélyének.
Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el a szellemi kulturális örökség megõrzésérõl. Az egyezményt az Országgyûlés a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ennek szellemében hozzáfog a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti rendszerének felépítéséhez. Elsõ lépésként az egyes közösségek, csoportok vagy egyének azon szellemi javait kívánja összegyûjteni, dokumentálni és közismertté tenni, amelyeket a közösségi emlékezet és tudás részeként, mint élõ örökséget ismernek és gyakorolnak. Mindebben számít az érintettek kezdeményezésére, egyetértésére és részvételére.
Felhívom tehát a magyar kultúra iránt elkötelezett közösségeket, csoportokat és egyéneket, hogy vegyék számba élõ vagy még feleleveníthetõ örökségüket, nemzedékeken át öröklõdõ szokásaikat, kifejezési formáikat és hagyományos ismereteiket. Ezek közül jelöljék ki azokat az elemeket, amelyeket A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe való fölvételre javasolnak. Az örökségelemek felvételét ünnepélyes keretek között hirdetjük ki. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozzájárul a listára fölvett elemek megõrzéséhez, s közülük választjuk ki azokat, amelyeket Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára javasolunk.
A beadási határidõ folyamatos, az elbírálás a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottságának üléseihez igazodik.
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

Felvilágosítás a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságától kérhetõ.

A jelölt meg kell, hogy feleljen az elõzetesen meghatározott kritériumoknak. A szellemi kulturális örökség többek között az alábbi területeken nyilvánul meg:
a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális örökség hordozóját,
b) elõadómûvészetek,
c) társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események,
d) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok,
e) hagyományos kézmûvesség.

A nemzeti jegyzékre való jelölés kritériumrendszere, valamint a nyomtatvány és az útmutató letölthetõ a következõ oldalak egyikérõl:

Szellemi Kulturális Örökség
Oktatási és Kulturális Minisztérium