A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Szirmai–díj Aaron Blummnak
2006. november 09., 12:27
A Szirmai Károly Irodalmi Díj bírálóbizottsága – Bányai János (a bizottság elnöke), Bordás Győző és Böndör Pál – a 2006-os évben a díjat Aaron Blumm (ifj. Virág Gábor) Csáth kocsit hajt című, az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent novelláskötetéért ítélte oda. Ifj. Virág Gábor prózájában a zsűri indoklásáb ...

A Szirmai Károly Irodalmi Díj bírálóbizottsága – Bányai János (a bizottság elnöke), Bordás Győző és Böndör Pál – a 2006-os évben a díjat Aaron Blumm (ifj. Virág Gábor) Csáth kocsit hajt című, az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent novelláskötetéért ítélte oda.
Ifj. Virág Gábor prózájában a zsűri indoklásában értékelte, hogy a fiatal író a valóság, az irónia és a humor mezsgyéjén haladva bontja föl a hagyományosan megkövesedett formákat, s műfaji szempontból is újat kíván teremteni. Újszerű írásművészetével rajzolja ki gyermekkorának és falujának mikrorészleteit. Egyedi beszédmódjával új hangokat is teremt a vajdasági magyar prózairodalomban.
Forrás: Magyar Szó, LXIII. évf. (2006. november 9.) 262. szám, 15. p.

Piszár Ágnes: Aaron Blumm története (részlet)
„Virág Gábor nem gyűjtötte még össze történeteit, szövegeinek koherenciáját azonban már bebiztosította. Egy egységes motivika látszik kirajzolódni, melynek középpontjában egy kitalált szerző, Aaron Blumm áll. Egy karcsú kötetnyit kitevő írás viseli immár eme szerzői kézjegyet, amely egyben divatos játék a nevekkel (Esterházy, Darvasi, Bodor) és egyféle távolságtartás is, amely iróniájának nélkülözhetetlen tartozéka. Ráruházza az íróság kellékeit, amelyek irodalmisága jegyei is egyben. A novellákban többször szólítják Gábornak az elbeszélőt, aki tartózkodik ettől a megszólítástól Kosztolányi Esti Kornélját juttatva eszünkbe, ahol az író és az elbeszélő jól megosztott szerepben játszik. A másik kohéziós erőt a szövegeken végigvonuló Dombos motívuma biztosítja. Virág egy vidéki kisvárost rajzol fel irodalmi térképünkre Tolnai Ottó és Balázs Attila Telepe, Lovas Ildikó Szabadkája mellé. Egy új magánmitológia körvonalai látszanak kirajzolódni, mely lassan vándormotívummá válik egy egész fiatal nemzedék számára, túlnőve egyben saját keretein: Dombos akaratlanul is a fiatal vajdasági magyar irodalom törekvéseinek szimbólumává válik a couleur locale egyfajta destrukciójaként, szorosan kapcsolódva a legújabb magyar próza eredményeihez.”  
„… a „gyermetegség" egyébként Virág poétikájának meghatározó eleme, vele viszi végbe fordulatát a fennálló stílusviszonyokkal szemben. Érdekes Virág Gábor abbéli törekvése, hogy minden egyes történetével valami poétikai kérdést tematizál, ami aztán történeteinek egészére érvényessé válik.”
Forrás: www.symposion.org.yu