A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
„Jöjjön a csók ha az est betakar” – vigalom és muzsikaszó Torontálvásárhelyen
2009. október 23., 14:37
Akinek nótázós a kedve, most induljon Torontálvásárhelyre a Magyar Nóták és Csárdások Fesztiváljára. November 23. és 25. között, ugyanis 12 műkedvelő nótaénekes-tehetség és 20 új alkotással nevezett zene- és dalszerző mutatkozik be a VIVE színpadán, a József Attila Művelődési Otthonban. A megmérettetés november 25-én, vasárnap este nyolc órakor kezdődő gálával zárul.
„Jöjjön a csók ha az est betakar” – vigalom és muzsikaszó Torontálvásárhelyen
November 23-án, pénteken a fesztivált Juhász Attila, a Tartományi Művelődési Titkárság segédtitkára nyitja meg. Az első versenypaon az énekesek mutatkoznak be nótacsokrokkal.

A Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja természetesen nem csupán nóta és kacagás, hiszen a háromnapos programot komoly szakmai felkészülés és előválogató előzi meg. A VIVE Szervezőbizottsága – Bába Lúcia elnök, Szakállas Ottó alelnök, Linka László titkár, Mérges Sándor szervezőtitkár – minden év januárjában írja ki a pályázatot, majd a jelentkezők közül kiválogatják azokat, akik meghívást kapnak a Vajdasági Rádió M stúdiójában tartandó audícióra. Mindezt július első hétvégéjén szakmai felkészítő tábor követi, ahol négytagú szakbizottság – Guzsvány Izabella, Bába Lúcia, Szép Antal és Gábor Károly – dönt arról, kik léphetnek fel a torontálvásárhelyi fesztiválon.

November 24-én, szombaton nótaénekesek előadásában hallgathatja meg a közönség azt a húsz új szerzeményt, amelyet a Fesztiválbizottság a 80 beérkezett anyagból válogatott ki és versenyre bocsájtott.

A harmadik estén a legjobbak és a vendégművészek bemutatkozásával a fesztivál gálaműsorral zárul.

A XIV. VIVE fellépői

Alföldi Eszter (Torontálvásárhely). 1985-ben született Pancsován. Az általános iskola után tanulmányait a nagybecskereki Koča Kolarov gimnáziumban folytatta, és ott bekapcsolódott a vegyes kórus munkájába. Műkedvelő magyarnóta-énekesként először az 2009-ben mutatkozott be, egy pünkösdi nótaesten.

Juhász László (Muzslya). 1980-ban született Nagybecskereken. Nótakedvelő családban nőtt fel, a legtöbb magyar nótát pedig nagyapjától tanulta. 1995-től 2001-ig tagja volt a muzslyai színjátszó csoportnak, 2001-től pedig a muzslyai zenészek és énekesek egyesületének állandó tagja.

Gallusz József (Péterréve). 1964-ben született. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd az adai műszaki szakközépiskolában szerez oklevelet villanyszerelői szakon. A kilencvenes évektől magántermelő. Több mint húsz éve harmonikán és szintetizátoron muzsikál lakodalmakban, különböző rendezvényeken. A magyar zenét, így a magyar nótát is szívügyének tekinti.

Mester Csaba (Péterréve). 1983-ban született Óbecsén. Jelenleg az óbecsei postahivatal alkalmazottja, tíz éve pedig a péterrévei Karinthy Frigyes Színjátszó Kör tagja, számos kabaré és egész estet betöltő színdarab szereplője. Nagy zene-, ezen belül pedig magyarnóta-rajongó, és szívesen énekel is.

Fésüs Mária (Újvidék). 1949-ben született Ürményházán. Táncdalok, operettek kedvelője volt inkább, mintsem a magyar nótáké. Hogy mégis a VIVE versenyzője lett, azt elsősorban a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vegyes kórusában eltöltött éveknek köszönhető, ahová a nyugdíjba vonulása után lépett be. Különböző rendezvények, vendégszereplések alkalmával idővel szólót, operettrészleteket is előadott. Gaál Zoltán kántor bátorítására, egy esküvői szertartás fényét emelve, az Ave Mariát is elénekelte.

Molnár Csikós Gábor (Újvidék). 1984-ben született Zentán. Az alapfokú zeneiskolát Adán végezte el, hegedülni is tanult, de végül az éneklést választotta. Hetedikes kora óta rendszeresen énekel a templomi kórusban. Fellépett a Musica Humana kamarakórusban is. Részt vett a temerini Tini táncdalfesztiválon is. Jelenleg egy újvidéki magánegyetem hallgatója.

Kala József (Szabadka). 1950-ben született Tordán. Első énekes élménye a csatornaépítő, kubikus korszakhoz és édesapjához fűződik. Énekelt a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület kórusában.

Kovács Csilla (Torontálvásárhely). 1983-ban született Pancsován. Az általános iskolát Torontálvásárhelyen, a gimnáziumot pedig Antalfalván fejezte be. Pillanatnyilag abszolvens a verseci egyetem tanítóképző karán. Versecen fejezte be az alapfokú zeneiskola szólóének szakát. Aktív tagja volt az egyetem kórusának is. Asztali citerán és zongorán játszik, oszlopos tagja a torontálvásárhelyi Kéknefelejcs énekcsoportnak.

Raic Vilmos (Zombor). 1939-ben született Őrszálláson. Ott fejezte be az általános iskolát, tizennégy évesen pedig már a helybeli Ady Endre Kultúregyesület zenekarában játszik. Középiskolai éveit Zomborban tölti. Németországba költözik, ahol egy magyar kultúrkörben énekléssel foglalkozik harminc éven át. Nyugdíjaztatása után visszatér a Vajdaságba, Zomborban telepszik le.

Toll Izabella (Óbecse). 1992-ben született Zentán. Jelenleg Óbecsén él szüleivel és nővérével. Zenével nyolcéves kora óta foglalkozik. Befejezte az alsó fokú zeneiskolát, 2008-ban pedig szólóénekre iratkozik, Guzsvány Izabella tanárnő osztályába. Ősztől a szabadkai zeneiskola diákja. Nagyközönség előtt eddig még nem lépett fel.

Milánovics Sándor (Topolya). 1939-ben született Sajkáslakon. A szabadkai Népkör Barlangó együttesében szólót énekelt és ütőgardonon játszott. Molnár József meghívására egyik alapító tagja lesz a Nótaklubnak.

Konc Regina (Gunaras). 1995-ben született Zentán. Befejezte az alapfokú zeneiskolát, hat évig zongorázott, négy éve szólóéneket is tanul. Az éneklési alapokat Gábor Zoltán zenetanártól tanulta, aki jelenleg is professzora. Két esztendőn át Nánási Helga tanárnő növendéke is volt. Magyarnóta-énekléssel nemigen foglalkozott eddig, annál inkább áriákkal, miniatűrök előadásával.