A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XVII. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny

Felhívás a versenyen való részvételre


Felhívás a versenyen való részvételre
Kálmány Lajos, vidékünk első néprajzkutatója, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója tiszteletére a Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár tizenhetedik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt, amelynek elődöntőit április végéig hat körzetben: a Bánságban (Nagykikinda és Torontálvásárhely), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), Közép-Bácskában (Temerin), Észak-Bácskában (Szabadka) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét pedig 2011. május 28-án délelőtt 10 órai kezdettel a zentai Városi Könyvtárban szervezi meg. A jelentkezők korhatár nélkül a következő három kategóriában versenyezhetnek:

1. Előadóművészi kategória: két népmese előadása. A két versenyszám  műsorideje: legfeljebb 10 perc. Korcsoportok:
 
a) óvodás korosztály,
b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások),
c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok),
d) 15–18 éves korosztály (középiskolások),
e) a felnőttek korosztálya.

2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: legalább két, napjainkban hallott tréfás  mese vagy igaz történet:

a) vagy hangszalagra való rögzítése és lejegyzése,
b) vagy versenyen való elmondása. Ebben a kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.
 

3. Képzőművészeti kategória:
a Szëgény embër kakaskája, a Munkacsere, A póruljárt ember és a Csalóka Péter című mesék illusztrálása bármely képzőművészeti technika alkalmazásával. A mesék forrása: Beszédes Valéria: Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese (Szabadka, 1978, 74–76. és 92–95.); Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán. Szőcs Boldizsár meséi (Szabadka, 2005, 130–131.); és Penavin Olga: Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyűjtemény II. (Újvidék, 1995. 213–214.).

A verseny tehát két részből: körzeti elődöntőkből és döntőből áll. Az előadóművészi kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint két népmesét, amelyek közül az egyiket az elődöntőn, a másikat pedig a döntőn mesélik el. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott tréfás mesét: a) vagy hangszalagon rögzítve és lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével elküldik a lenti címre, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen, b) vagy előadják gyűjtésüket a versenyen.

Röviden a tréfás mesékről: A tréfás mesék (ATU 1200–1874) csoportjába tartozó mesék humorát a szereplő személyek (ostoba, furfangos, rossz erkölcsű vagy különc emberek és asszonyok, katonák, vénlányok, papok, szolgák, cigányok stb.) sztereotipizált jelleme adja, vagy a cselekmény váratlan fordulatainak helyzetkomikuma, de szólhat ostoba, rosszul döntő, becsapható közösségekről is. A történetek végső hangulata sokszor mégsem vidám, hanem az emberi lét értéktelensége, az élet gyarlósága, keserűsége érződik rajta. Emiatt, valamint mivel ebből a mesei műfajból hiányzik a csodás elem, ezeket a meséket reális meséknek is nevezik. A mesei műfajok közül talán a tréfás mesék maradtak legtovább életben, napjainkban is gyűjthetők.

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 24400 Senta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás a (024) 811-266-os telefonszámon kapható. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:
 
 
1. a versenyző teljes nevét,
2. születési évét és korcsoportját,
3. levélcímét és telefonszámát,
4. a versenykategóriát,
5. az elmondásra kerülő népmesék címét és
6. a felkészítő személy nevét.

A képzőművészeti pályázatra érkező munkákkal együtt ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát és felkészítőjének nevét is mellékelni. Jelentkezési határidő: 2011. április 23.