A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XVIII. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny

A róka szabadulása a kútból / illusztrálásra ajánlott állatmese


Ėcczör a róka elmönt valami fogáhonvalót keresni, a hogy mönt, hát beletekíntött ėgy kerekeskútba – a kibe két vödör járt – ott látta, hogy a kútba benne van ėgy egész sajt. Most azon spėkulált, hogy köllene abbul jōlakni? Látytya, hogy a kútba két vödör jár, kiokoskotta ű, hogy az ėgygyikbe beleül és jōlakik sajttal. Mikor lėmönt a vödörbe, akkor látytya, hogy a hōdnak a sugara lėsüt a kútba. Mos mán kigyütt vōna, de hogy gyűjön ki? Ėcczör osz āra mönt a farkas, az is belenézött a kûtba, ott látytya, hogy a róka bent mulatozik a kútba: „Mi csinász? róka koma!” „Ej! most jōlakok sajtal.” „Hát – aszongya a farkas – hozzál neköm is!” „Dehogy viszök! ha akarsz önni, gyere lė!” „Hát – aszongya – hogy mönynyek én innét lė?” „Hogy gyüttem én? űj bele a másik vödörbe, oszt gyere lė, akkor tė jis jōlakhacz, mint én.” A farkas sė vōt röst, beleült a másik vödörbe, akkor mivel a farkas nehezeb vōt, lėmönt, a róka pedig a másik vödörbe főgyütt. Mikor osztán a farkas lėért, akkor látta, hogy űtet becsapta a róka.

Penavin Olga szerk.: Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyűjtemény I. Újvidék, 1993, Forum Könyvkiadó, 114.