A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
XX. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny

Felhívás a XX. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre


Felhívás a XX. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre
Kálmány Lajosnak, vidékünk első néprajzkutatójának, a modern magyar folklórtudomány egyik meg-alapozójának tiszteletére és a „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program jegyében, valamint az öt éve elhunyt Burány Béla néprajzkutató, szociográfus, költő és orvos emlékére a Zentai Önkormányzat és a Zentai Városi Könyvtár huszadik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Ver-senyt, amelynek elődöntőit április végéig hat körzetben: a Bánságban (Nagykikinda és Torontálvásárhely), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), Közép-Bácskában (Bácsfeketehegy vagy Teme-rin), Észak-Bácskában (Szabadka vagy Hajdújárás) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét pedig 2014. május 31-én délelőtt 10 órai kezdettel a Zentai Városi Könyvtárban szervezi meg. A jelentkezők kor-határ nélkül a következő három kategóriában versenyezhetnek:


 
1. Előadóművészi kategória: egy népmese előadása. A versenyszám műsorideje legfeljebb 5 perc lehet. Korcsoportok:

a) óvodás korosztály,
b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások),
c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok),
d) 15–18 éves korosztály (középiskolások),
e) a felnőttek korosztálya.

2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: legalább két, napjainkban hallott, Mátyás királyról szóló novellamese
 
a) vagy hangszalagra való rögzítése és lejegyzése,
b) vagy versenyen való elmondása.
Ebben a kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.

Röviden a novellamesékről: A Mátyás királyhoz kapcsolódó epikus hagyományt összefoglaló magyar munkákban gyakran hangoztatják a vajdasági magyarok folklórtudásában a Mátyás-történetek fontos szerepét. A dél-alföldi, azaz a bácskai és bánsági monda- és népmesekincs egyik jellemzőjeként említik a Mátyás-mondák és -népmesék viszonylag nagy számát. Ezek a költött elbeszélések a novel-lamesék csoportjába tartoznak. Hőseik a tündérmesék szereplőitől eltérően nem a mesei csoda segítsé-gével érik el céljukat; őket okosságuk, szerencséjük, érzelmeik, vagy maga a sors irányítja.

3. Képzőművészeti kategória: Mátyás király és a czigány béres, Mátyás király és a szëgény embër és A kakasok elosztása című mesék illusztrálása bármely képzőművészeti technika alkalmazásával. Az ajánlott mesék forrása:

Mátyás király és a czigány béres. Elmondta Borbély Mihály, Egyházaskér. In Kálmány Lajos: Hagyományok II. Borbély Mihály mondása után. [Szeged], 1914, Néphagyományokat-Gyűjtő Társaság, 132.

Mátyás király és a szëgény embër. Elmondta Szőcs Boldizsár, Székelykeve. In Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán. Szőcs Boldizsár meséi. Szabadka, 2005, Életjel, 124.

A kakasok elosztása. Elmondta Badó János, Temerin, gyűjtötte Csorba Béla. In Raffai Judit szerk.: Vajdasági történetek Mátyás királyról. Forum Könyvkiadó – Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Újvidék–Szabadka, 2008. 101–103.

A mesék letölthetők a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapjáról is.

A verseny tehát két részből: körzeti elődöntőkből és döntőből áll. Az előadóművészi kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint egy népmesét. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott novellamesét: a) vagy hang-szalagon rögzítve és lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével elküldik a lenti címre, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen, b) vagy előadják gyűjtésüket a versenyen.

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, 24400 Senta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás a (024) 811-266-os telefonszámon kapható. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:

1. a versenyző teljes nevét,
2. születési évét és korcsoportját,
3. levélcímét és telefonszámát,
4. a versenykategóriát,
5. az elmondásra kerülő népmesék címét és
6. a felkészítő személy nevét.

A képzőművészeti pályázatra érkező munkákkal együtt ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát és felkészítőjének nevét is mellékelni.
 
Jelentkezési határidő: 2014. április 20.