A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

searchFelhíváskereső

Felhívás címe:
Tartalom:
Dátum:
[Felhívások]
2009. május 28.
Az alábbiakban a megjelent felhívást közöljük.
Napjainkban minden közösség szembesül azzal a kérdéssel, hogyan õrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát. E „felgyülemlett” múlt az önbecsülés és mások megbecsülésének alapja.
A kulturális örökség megõrzésének szándéka az utóbbi évtizedekben mind több területre terjedt ki, az örökség fogalma árnyaltabbá vált, az állami - közösségi feladatvállalás erõsödött. A kulturális örökség különbözõ fajtái (épített környezet, mûvészeti alkotások, történeti mûtárgyak, régészeti leletek stb.) mellett immár az úgynevezett szellemi kulturális örökség is nemzetközi figyelemre számíthat. Megõrzése megkerülhetetlen és halaszthatatlan feladat, hiszen hatványozottan ki van téve az eltûnés veszélyének. >
[Felhívások]
2009. május 14.
A csókai Mûvelõdési és Oktatási Központ idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Bánáti Amatõr Színjátszók Szabadtéri Találkozóját, amelyet június 25-tõl 30-ig tartanak meg. A találkozó célja, hogy bátorítsa a (nem kizárólag) Bánságban tevékenykedõ amatõr színjátszókat, bemutatkozási lehetõséget adjon a kezdõ csoportoknak, és erõsítse a társulatok közötti kapcsolatokat. A rendezvényre május 31-ig jelentkezhetnek a színtársulatok Szabó Lászlónál. További információk a 0230-71-046-os telefonszámon és a tabi57@gmail.com e-mail címen kaphatóak. Jelentkezési cím: Mûvelõdési és Oktatási Központ, Tito Marsall u. 2., 23320 Csóka. >
[Felhívások]
2009. május 04.
Amatõr társulatok jelentkezését várja a Magyar Színjátékos Szövetség a 2009. június. 6-7-én Budapesten megszervezésre kerülõ, sorrendben hetedik Magyar Mûvek Szemléjére. Az Uray György emlékének szentelt rendezvény célja: ösztönözni a játszókat, hogy a külföldi szerzõk mellett tûzzék mûsorra magyar írók mûveit, és felmérni, milyen mértékben van jelen a magyar – fõként a kortárs – drámairodalom az öntevékeny színjátszásban. >
[Felhívások]
2009. április 27.
Az Aranycitera szervezõ bizottsága tizennegyedszer hirdeti meg a pályázatot az általános iskolák citerásai részére, a szervezési szabályzattal összhangban. A jelentkezõ szólisták és kettõsök (két korosztályban – alsós és felsõs diákok) 3-4 perces mûsorral, a kis együttesek (két korosztályban – alsós és felsõs diákok) 5-6 perces mûsorral léphetnek föl. A csoportok létszáma nem haladhatja meg a tizenötöt. >